wyszukiwanie zaawansowane
» Zasady wysyłki

Zasady wysyłki

Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.ewalukawska.com 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
za pomocą formularza zamówienia,
telefonicznie,
drogą mailową.
W przypadku zamówienia telefonicznego, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy w przesłanej do Konsumenta wiadomości e-mail. W takiej sytuacji, aby złożyć skuteczne oświadczenie o zawarciu umowy, Konsument powinien utrwalić takie oświadczenie na trwałym nośniku (np. w wiadomości e-mail albo na papierze). Oświadczenie to przesłać należy pocztą elektroniczną na adres sklep@ewalukawska.com albo listem tradycyjnym na adres: „EWA ŁUKAWSKA" ul. Zalesie 121, 25-825 Kielce.
W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie, a następnie wybór odpowiedniego rozmiaru i koloru oraz kliknięcie na pole z napisem „DO KOSZYKA”) dodaje go do wirtualnego koszyka, po czym klika na pole z napisem „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, przechodząc w ten sposób do podstrony zawierającej formularz zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia, wyborze odpowiedniej formy płatności i sposobu transportu oraz zaznaczeniu check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji Regulaminu (oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy), Użytkownik powinien zatwierdzić zamówienie klikając na przycisk z napisem „ZAMÓW Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (w momencie kliknięcia na ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży).
Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
Podczas składania zamówienia, konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:
a) imienia,
b) nazwiska,
c) telefonu,
d) adresu e-mail,
e) ulicy,
f) numeru domu,
g) kodu pocztowego,
h) miasta,
i) nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
Podanie przez Użytkownika danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby zawarta została umowa sprzedaży a dostawa towaru stała się fizycznie możliwa.
W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
Price podana przy opisie towaru na stronach Sklepu ewalukawska.com jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
za pobraniem do rąk kuriera (w tym przypadku Sprzedawca prosi o przygotowanie w miarę możliwości wyliczonej kwoty);
gotówką przy osobistym odbiorze w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy przy ul.Zalesie 121 w Kielcach (w tym przypadku Sprzedawca prosi o przygotowanie w miarę możliwości wyliczonej kwoty).
Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO pod nrem 11 1020 2629 0000 9202 0161 8206.
Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas przygotowania produktu do wysłania oraz czas dostawy przez operatora pocztowego Pocztę Polską SA bądź firmę kurierską GLS.
Czas przygotowania produktu do wysłania wynosi 8 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

Dostawa towaru
Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
Koszty dostawy produktów są następujące:
GLS – 19,00 zł,
Poczta Polska SA – 19,00 zł.
Terminy dostawy produktów są następujące:
przy dostawie firmą kurierską GLS od 3 do 7 dni od momentu wysyłki,
przy dostawie Pocztą Polską SA – do 7 dni od momentu wysyłki.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl